Stel og ens veur I

Umhoeg Stel og ens veur II

Wid is de waeg.

Wid is de waeg en wao is t ind.
Flujas wao bringste s haer?
Wis s de plaats, wao s toekms begint.
Flujas waat gaon we toch vaer.
t Is al zo laat, weej woele waat rste.
Unne sloek gerstenaat dae zoele weej lste.
Wid is de waeg en wao is t ind.
Weej sjouwe maar wiejer door waer en door wind.

Revue: Stel og ens veur.

Dit is de plaats.

Refrein: Dit is de plaats, heej wil ik blieve.
Wies det ik van deez aerd verdwien.
Heej kan gen mach mich mier verdrieve.
Dit zal mienen thos veur altid zien.
Want mienen drei kan ik heej vinde.
Zo krieg mien laeve zienen zin.
Heej aan dit land wil ik mich binde.
Wies det ik dr zelf ein deil van bin.

Waat eeder mins zich altid wins.
Ein rstig plekske op deez aerd.
Wao as vreej man hae laeve kan.
Zn plekske is um alles waerd.
De woeste Chaamaaf noom s det aaf.
Verjoog s vrid van hos en haof.
Zoe zeuke weej s heil now heej.
In dit land det s veul goods belaof.

Revue: Stel og ens veur.

Waat is dit veur ein land.

Waat is dit veur ein land wao weej in mtte laeve.
Det zal dr genne gaeve, det is gewon ein schand.
Oeh.
Nw kiek ens um g haer, zoe vaer s auge reike.
Die denne, beuke, eike en weije ore vaer.
Oeh.

Dao mt waat aangedaon, weej zulle plaats gaon make.
Daen bs dao gaon week krake, dao mtte hutte staon.
Oeh.
En dan met baog en speer op jach nao wlf en baere.
Ir weej gevraete ware door zn blooddrstig deer.
Oeh.

Nw gaon weej aan de slaag dees plek te nivelere.
Dae dr taege geit demonstrere dao wuurd door s verjaag.
Oeh.
En wilt ein vraemde mach smeis aan s vreejheid rake.
Dan gaon we knotse make, dan witte waat um wach....
Dan witte waat um wach.....
Dan witte waat um wach!

Revue: Stel g ens veur.

Dn irste sloek.

De mins dae haet, wie geej waal weit.
Van t golde kaore wao hae now zien broed van bak.
In zien nneuzle slummigheid.
Tegeliekertied zich ouk dae golden drank gemak.
Hae brouwde zich det blnde beer.
Det woord zowaor zienen onberaekenbare vrind.
t Hf um op of houwt um duchtig neer.
t Is maar de vraog of hae zien maot waal kint.
Dn ierste sloek dae kan gen kwaod.
Maar van de letste wetste noets wie of dae velt.
Want eeder haet zien eige maot.
Wao nne wieze mins zich alzelaeve maar aan helt.
Maar waat is wies? Wae zaet t s?
Speult neuchter dinke dan maar altied weer dn baas?
Is dae dan wies, dae noets ens viere ks.
Dae noets, nae noets ein bietje sjieker waas.

Revue:Stel g ens veur.

In de vraemde.

Wae in de vraemde zien bestaon mt vinde.
Umdet t nodlot det zo haet bestump.
Verbrik vul bend, die an zien land um binde.
En is vol zrg veur waat um euverkump.
Det vraemde land, dae sprng in t ngewisse.
t Velt neet mei, det is n harde zaak.
Al waat vertrouwd waas nw te mtte misse.
Det is waat emus deep in t herte raak.

t Is nw de vraog, wat geit s heej gebeure.
Is t simpathie en vrindschap die s wach?
Of krige weej auk heej de wind van veure.
En wuurd auk heej, s alle rech ontzag?
Gunt me s nw ein ech minswaerdig laeve.
En mak me heej gasvreejheid neet te schand.
As t naobervolk s maar de kans wilt gaeve.
Dan vnde weej s nieje vaderland!

Revue: Stel g ens veur.

De irste ksmoel.

Waat is n ksmoel, dao vraog ge mich wat.
Jao ierlik ik woel det ik n antwaord had!
Det mt ik g schldig blieve.
Ein ksmoel is neet te beschrieve.
En waat zoel t, t is auk egaal.
Dao is ein dingk det weit ik waal.

Refrein: De irste ksmoel die waord in Venlo gegaeve.
De irste ksmoel wie die nog neet bestnd.
Maar wie ze dr waas toen gingste mich waat belaeve.
Van mnd tot mnd ging t toen gans de waereld rnd.

Belangriek is dit, t geit nots allein.
Ge staot of ge zit dan same don beejein.
Wies det g gezichter zich rake.
Det is lastig duudelik te make.
Maar zek wet ge waat geej nw maar dt.
Vraog in Venlo maar wie det mt!

Revue: Stel g ens veur.

De kltuurbarbare.

Weej hebbe gen aug en gen gehuur.
Veur de kuns en de kltuur.
Want beej s - bleef alles beej t alde.
Waat zien heej de winse van de luuj.
Laot passere die revue.
En dan zuuste - wao weej heej van halde.
Van lache, zinge, aete, drinke en van eine stot meziek.
En velt dr waat te viere, nw dan doon weej det dan ouk geliek.

Refrein: Weej zien de kltuurbarbare.
En hebbe gaar gen ummus van de kuns.
Weej zien van die exemplare.
Die zo maar waat beejein hebbe gekluns.
En weej rmmele, knmmele, hoebele, schoegele.
Ramme op ein verkesblaos.
Rmmele, knommele, hoebele, schoegele.
Op det tsjing - poem - klaats gekraos.

Weej zien nog ein zootje nbeschaaf.
En neet aan de kuns verslaaf.
Want door s - wuurd zellef opgetraoje.
En weej hoepse daobeej op de maot.
Zinge s dan ot de naod.
Echte kuns - die woord s nots gebaoje.
Wao meus det dan gebeure jao det is t um nw aok persies.
Det zal aok nog waal hiel lang deure, met s eige kunspalies.

Revue: Stel g ens veur.

Nw kinde luuster ens.

Mien volk, dn bouw van hut en haof wuurd morge aangepak.
Maar veur vandaag waas t geng, nw wuurd dr joeks gemak.
Weej viere nw t lintefies, daobeej ein trouwerie.
Maar baovenal t stichtingsbal, nw geit t loos en wie.

Refrein: Nw kinder luuster ens waat Vader zaet.
Ik nuj g allemaol nw op dn aet.
Maar huur dr is t nog neet mei gezag.
Dan wuurd dr doorgezak de ganse nach.
Nw kinder luuster ens waat Moder wilt.
Det zeej gen inkel klietske euverhild.
En geej wet wae heej de bks aan haet.
Want Moder wilt, det is waat Vader zaet.

Revue: Stel g ens veur.

Geistendans.

Weej zien de geister oet t verleej, weej zien g veurgeslach.
Oet t Walhalla kmme weej, in deze dnkere nach.
Nots zeet geej s, nots huurt geej s, toch zien weej altied dao.
In baum of draum, in bis of bs, nemus wit aevel wao.

Refrein: Klits klats kladderdats geef ze enne flinke wats.
Klits klats kladderdats weg dr mei in eine flats.
Weg die kwaoje geister, weej waere ze waal meister.
Laot ze neet gewaere, weej mtte ze bezwaere....
Klits, klats, kladderdats gaef ze enne flinke wats.

Km Hedura, Km Moder Aerd en schink s vruchbaarheid.
Det is s waal dit offer waerd, de gers wuurd gauw gezeid.
Dae kwaoje geis in deze grnd. dae slaon weej op de luip.
Zo wuurd door s heej in t rond dn akker aafgestruip.

Heej veur t irs in s Vendelo wuurd lintefis gevierd.
En de neteur wuurd wakker nw de zn is truuk gekierd.
Zo danse dan dees maskes rnd veur t irs zien weej verkleid.
En dit is nw de gebaortestond van ein fis det nots vergeit.

Revue: Stel g ens veur.

Wae wet?

Soms woel ik waal ens in de toekms kieke.
Wie zal t nao zn twintig ieuwe zien?
Zal op dees plaats ein schone wonplaats prieke.
Of is heej dan weer zmp en bs meschien.
Zal heej dit hempelke vol minse oet gaon greuije.
Tot en vlietig volk van geslach tot op geslach.
Waobeej saamheurigheid en laevesls zal bleuije.
Of heb ik dan meschien te vuel verwach?

Refrein: Wae wet? Waet wet? Wae wet?
De toekms leet veur s verbrge.
Wae wet? Wae wet? Wae wet?
t Wachte is gewon op morge.
Waat morge is en waat daen daag zal gaeve.
Och wae det wis, dae had gewon gen laeve.
Wuurd t zus of zo of guf t dit of det?
Wae wet? Wae wet? Wae wet?

Sms woel ik waal ens in de toekms kieke.
Dees plek te zeen dan in ein visioen.
Zal dan de mins heej waal gelkkig blieke.
Of zal hae zegge: Waas t maar wie toen?
Dees zuvere loch, det greun en auk det klaore water.
En mins en bis nog ein met de netuur.
t Is maar te haope det die minse later.
Vol zrg zien veur det Vendeloo van eur.

Revue: Stel g ens veur.

De vroede vadere.

Zn ganse stad regere.
Det velt verdld neet mei.
De ms wat incassere.
En slikke tssebei.
Dn brger van dit stedje.
Schuuf alles in s schoon.
En rup s op t metje.
As weej naeve t ptje doon.

Refrein: Weej zien de vroede vadere.
En weej werke aan ein raodbesloet.
Weej halde van vergadere.
Want zo kumpste dr tenminste nog ens ot.
Weej zitte dan te zwaegele.
s te netse en te kletse en te vraegele.
Dan gaon de vroede vadere.
Oetgedrug door det gezwoeg.
Nao heej naeve in de kroeg.
Lekker vaerder met vergadere.

Revue: Stel g ens veur.

Km heej maar koupe.

De venlonaer dae handelt gaer dan is hae dreej maol zeve.
En vrachverveur wies veur de deur dao is hae in bedreve.
Oet Naord en Zuud en Os en Wes kan eder heej terech.
Met volle hand en laege tes gaon die dan heej weer weg.

Refrein: Och best minse, km heej maar kaope.
Weej hebbe heej van alles zat.
As wie weej winse de zake loupe.
Dan zal t good gaon met de ganse stad.
Laot s neet kinne, laot s neet brmme.
Want die vraemdelinge doon s genne schaaj.
Laot ze maar binne, laot ze maar kmme.
Want ze bringe s de grosche in de laaj.

Ik meister Thei ging tssebei, ens in de vraemde neuze.
Wao veur good geld te handele velt, op Lbeck veel mien keuze.
Die Hanze stad die leek mich wat, um mei in zie te gaon.
Weit waat ge doot, ontvang ze good t geit um s bestaon.

Revue: Stel g ens veur.

Ridder Gosewien.

Huur mien verhaol van Ridder Gosewien.
En van de schone Jnkvrouwe Mechtilde.
Daen eedle man dae beej det maagdekien.
Ziene leefdesdors aan eur rieke brnne stilde.

Eilaas eilaas hae waas dn innigste neet.
Det waas nw net waorum hae zich zoel wraeke.
Hae keek in zien alkoof door eine spleet.
En hae zoog veer veut nderoet de lakes staeke.

Hae haet dae valse snodaard oetgedaag.
Dae um zien schon Mechtilde hal nstaole.
En zeet wie hae toen zonder stot of slaag.
Ouk de zegepraol nog zowaor wis te behaole.

Hir Gosewien had op ein slum meneer.
Ein stinkerskieske op zien zwaerd gestaoke.
Dae valse minnaer veel verduzeld neer.
Wie hae toen det Limburgs kieske had geraoke.

De Moraal:
Wae zich neet altied opveurt net en braaf.
Hoort in mien leed det hae dan mt bedinke:
Daen dmme mins dae gruf zien eige graaf.
En hae bringk dao beej ouk dn boel nog aan t stinke.

Revue: Stel g ens veur.

Hald van Venlo.

Katte, hund en veugelkes bevoele nots eur nis.
Allein ein verke duit det waal, det leet in eige mis.
Dus wae dr van zien stedje hild, dae gaef ik dan de wink.
Wae genne verkesstal heej wilt, det dae dr dan aan dink.

Refrein: Gen verkes op de straot en genne mishaop veur de deur.
Hald van Venlo, hald t schon...
Gen schale op de grnd en genne rmmel in t rnd.
Hald van Venlo, hald t schon...
Weej wille heej gen krmme hundjes
Weej halde t heej in de puntjes.
Gen verkes op de straot en genne mishaop veur de deur.
Hald van Venlo, hald t schon...

Muus en ratte, vlege, daeze zien gen leuk bezeuk.
Ao nae, det lastig ngesiefer vinde weej neet leek.
En daorum huur nao miene raod geej weit det det zich lont.
Umdet t in ein praoper stedje zich plezeerig wont.

Revue: Stel g ens veur.

Waopes.

Weej laeve in enne raren tid, vol dreiging en oorlogsgevaore.
De waopenwedloup is al zo wied det we bang zien veur kmmende jaore.
De edele hire bewaopene zich in kestile met iezere paorte.
En hebbe vuel kriegsvolk aafgerich.
Mit waopes van allerlei saorte (2x)

Ein drp bouwt more nw um zich haer en zaet dan: ik bin stad gewaore.
t Minsdm is nog neet zo vaer, det geweld eindlijk aaf wuurd gezwaore.
Zoe lang de mins nog dae lmperik is, dae maar andermans rech blief negere.
Zolang blief de vrede ngewis.
t Geweld zal de aerde regere. (2x)

Kump s waereld waal ots zo wied det minse zich neet mir bevechte.
Ik dink det deurt nog waal ennen tid, zolang riekdm dn ermood blief knechte.
Wievul erme dnders zien nog nderdrk en weej blieve s duchtig begaaje.
Dao n ind aan te make as t neet lk.
Zal n hil zwaore schld op s laaje. (2x)

Revue: Stel g ens veur.

De wakers.

Getrouw en nvervaord, staon weej aan de Maaspaort.
Weej halde heej met s twije de wach.
En eedre Venlonaer zuut s in wind en waer.
En wet zo zien we beschermp daag en nach.
Weej staon heej ore aan de stads more.
En met gen paerd kriegste s heej vandaan.
As dr gevaor is, waat mei ouk waor is.
Dan staon we heej met s neus veuraan.

Weej zien de wakers, weej halde wach.
Euver s stad en hil zien koedeljach.
De auge aop en de kiek op neindig.
Staon weej paraat met s Venloos gezich.
Wao weej as kinder getaoge zien.
Dao leet s hert, en kump gevaor teveurschien.
Met vul leefde, det is nogal glad.
Verdeidige weej s vaderstad.

Wae van zien vreejheid hild, in vrede laeve wilt.
Dae hild zien waopes maar doen beej de hand.
En wae t baeter wit, zien lans en schild vergit.
Dae mak de vreejheid en vrede te schand.
Wie kinne minse, nw zo wat winse.
Det eige volk zich neet ens waere kan.
Die t niks kan gaeve as slaaf te laeve.
Weej laeve lever as vreeje man.

Revue: Stel g ens veur.

De Wannevleger.

Beste luuj, ik heb gehuurd, de slumste minse oet de buurt.
Det zien de Venlonaere.
(
Kor: Venlo jao, Venlonaere)
Daorum brgers heej present, van mien gelierd experiment.
Gaot geej getuge waere.
(Kor: Wae waat wao, wae wie waere?)
Dus as ik g verzeuke maag, hald now g auge aope.
Veur waat ne mins kint op vandaag, wie dae is oetgeslaope.
En det mien waogstk nw maar slaag, det zulle we dan maar haope.
(
Kor: maar haope.)

Refrein: Ik bin de man dae vlege kan en lege doon ik neet.
Met heej en wan en dao en wan, mien vleugels wie ge zeet.
Ik gaon t nw drop waoge, en as t efkes geit.
Dan bin ik drek gevlaoge, nog veur det geej t weit.

Veurdet ik mien kunste ton dan wol ik gaer toch irs mien lo;en.
Oet gge geldbuul vraoge.
(
Kor: Det steit vreej det te vraoge.)
Heb ik dan mien geld gend dan bin ik sneller as de wind.
In eine mum gevlaoge.
(
Kor: Wie de wind dan gevlaoge)
Dus minse gaef zovuul maar kan, ouk vlegers mtte aete.
En lang geng haet deze man now znder geld gezaete.
Ik wannevleger groet g dan, geej zult mich nots vergaete.

Kor: Det is de man dae vlege kan en lege zuit hae neet.
Met heej ein wan en dao en wan zien vleugels wie ge zeet.
Hae geit t nw drop waoge en as t efkes geit.
Dan is hae drek gevlaoge, zo waor is hae dao steit.

Revue: Stel og ens veur.