Altied 't zelfde leedje

Umhoeg De Leedjes I De Leedjes II

Altied 't zelfde leedje

Altid 'tzelfde leedje.
Ein Venlose Revue in 2005

't Verhaol speult zich aaf in 1586. Enne tid van religeuze wraevel, veldslag en
belegeringe. Venlo, euverwaegend katholiek,waas enne speulbal tsse  de
grotmachte Holland en Spanje. Holland waar protestant en had nao de moord op
Willem van Oranje in 1584 ziene grote leidsman verlaore. 't Spaanse rik waar
gigantisch- maar brkkelde aaf.
Keuning Filips II waas mir bezig met zze Leeven Hir as met 't bestuure van zien rik.
In daen tid, in det jaor, greujt in Venlo ein maedje op. Ein dodgewon Venloos maedje

Maar zoas zovuul greekende Venlonaere, wilt det  jngkvolwasse Sjuulke weg ot
Venlo. 't Haet 't waal gezeen. En gehad. Pap de sjoester en vrind Ties zirn allein maar
bezig met eur eige zaake en Sjuulke veult zich neet begreepe. Det verandert as 't wuurt
betrokke beej ein plan van enne gehaaide spion. Dae spion mt names de Spaanse
soldaote (die Venlo nder leiding van de beroemde Hertog van Parma belegere)
probere de stadspaort op te blaoze.
Sjuulke velt veur 't idee op waereldreis te gaon met 't Spaanse leger en veural veur de
charmes van soldaot Juan. Veur 't irs in zien laeve besluut 't dan auk zien lot in eige
hand te neeme.

Die keus haet aevel desastreuze gevolge. De Hollanders - die in daen tid de baas waare
in Venlo - verdinke minse ot Sjuulke zien umgaeving van sabotage.
Pap en Ties mtte waere gestraf. As Sjuulke neet vuul later zelf auk op de brandstapel
terech kump, kint nog maar ein dingk Sjuulke en Venlo redde: zien leefde veur de stad.
Met hlp van baove en van binne trotseert Sjuulke de Spaanse furie. En kint
otintelik keeze veur zien hert....

Wie weej det allemaol weite? det steit in 't book waat  opa aan zien kleindochter
veurlus. Haol g det book, dan kint ge 't zelf laeze!

Geschreve door:
Frans Pollux & Wiel Aerts in 2005