Stel og ens veur II

Umhoeg

De minse zien meug.

Det wet ederein, haet t klkske geluut.
Det s stedje dan zien paorte sluut.
Wae mt dr nao boete, dae kint dr nog door.
Wae dr in mt, dae spoojt zich now binne de moor.

Refrein: De minse zien meug, dn daag is gedaon.
s stedje mt now slaope gaon.
Ein letste geluud, t klkske rup zaach.
Det waas t veur vandaag.
De lch wuurd zo keul, t is stil op de straot.
De nach daalt op de dake neer.
De luukskes gaon toe, de deure op slaot.
Gooje nach en wies morge maar weer.
De minse zien meug, dn daag is gedaon.
s stedje mt now slaope gaon.
Vergaet maar og zrg, as ge t lempke oet doot.
Waal te rste, mien stedje, slaop good.

t Laeve steit now veur de paort van de nach.
Wao achter t leech van de niejen daag wach.
Dan luut weer t klkske, dan geit ze weer aop.
De paort van verwachting, de deur van de haop.

Revue: Stel g ens veur.

Getske van gelk.

Wannier ik door det straotje gaon, dan waer ik altid aangedaon.
Dan dink ik efkes weer ens truuk aan toen.
Mien ierste vlam van zestien jaor, deepblauwe auge, golde haor,
zeen ik dan veur mich in ein visioen.
Dan vraog ik um, waorum now toch, woord ik veur dich mar lch.
Det brske det ik veur dich koch, waas det neet deur geng.
Wao deste bleefs? Jao, wae wet wao , ik waas zo van de wap.
Kiek op die kinderkpkes dao, heste mich op t hert getrap.

Refrein: Getske van gelk, straotje van verdreet.
s leefdespaedje det vergaet ik van mien laeve neet.
Wao ik van um heeld minnig minnig oor.
nder det lantaerke aan die alde klostermoor.
Same met zien twi in de maoneschien.
ch ks ik toch nog einmaol achtin zien.
Getske van gelk, straotje van verdreet.
Dae schonen tied vergaet ik neet (Nae nots)
Dae schonen tied vergaet ik neet.

Och achteraaf dink ik nog dk, dao aan det getske van gelk.
Wao ik dich ksde veur dn irste kier.
Maar aevegood vergaet ik neet, det smber straotje van verdreet.
Wies dich mich weite leets; Ik km neet mier.
Die plek wao ik mien gezich begroof in diene permanent.
En die hirlikke luch opsnoof, perfum van dertig cent.
Maar ouk die plaats van t bitter ind, ik wachde vergaefs op dich.
Wae ots toevallig ein traon dao vindt, weit dan, die is van mich.

Revue: Stel g ens veur.

t Mnke.

In doezend schone alde sprookjes luste.
Waaste as kind ouk hiel good geluive kins.
Det wie de buim, de blome en de biste.
Ouk maon en sterkes spraeke wie de mins.
Stel g ens veur dao zoelt ge schon mei klaor zien.
Want wie de wind zo gaon de prtjes rnd.
Gelkkig maar det sprookjes gaar neet waor zien.
En maon en sterkes halde eure mond.

Refrein: t Is maar good det t mnke neet kan praote.
En de sterkes gen spraeke woord gelierd.
As Slevenhirke det had toe gelaote.
As jummich nae, det wass toch glad verkierd.
Want as me die maar rstig leet gewaere.
Weej allemaol, weej wiste genne raod.
Dan zote weej met s gebakke paere.
Det stel heej baove brach s op de straot.

Me wilt waal ens de nachtegaal beluustere.
Waat duit me dan? Me wandelt nao de hei.
En as me dan waat bang is in dn duustere.
Waat duit me dan? Me neemp ziene leefste mei.
Wannir me dan de nachtegaal huurt kwele.
Waat duit me dan? Tja, waat wuurd dan gedaon.
Dan geit me zich wat zitte in de smele.
En waat duit me dan? Vraog det maar aan de maon.

Revue: Stel g en veur.

Madame Triple.

Is det neet affreux en schrikkelijk curieux.
De Venlonaer dae haet gen educatie.
Hae praot zo, ordinair, ik vind t maar vulgair.
Dae mis tant jus die fiene Franse gratie.
Je park comme une Francaise o la la.
Det Venloos vind ik maar comme ci, comme ca.

Refrein: Mesdames, messieurs, que je vous prsente.
Madame Triple, enchant.
Ik huer neet beej die ordinaire klante.
Die allein maar dialek parler.
Det accordeert neet mit mien bel esprit.
Det Venloos pas neet beej de haute bourgeoisie.
Mesdames, messieurs, que je vous prsente.
Madame Triple, echant.

Minse couter, geej mt neet oublier.
Det Venloos praote guf toch gen prestige.
Dus dveloppe toi en doon maar net comme moi.
Je parle Francais, umdet noblesse oblige.
Mon pre fume une pipe, o la la.
Det Venloos vind ik maar comme ci, comme ca.

Revue: Stel g ens veur.

Dao zien de Franse.

De leuze is: Egalit! De kleijer hebbe Dcollet.
De hire drage ein Lorgnet. Horloge met ein Sjiek Pochet.
De dames eine rok met Queu. En kssesteek met Entre - Deux.
Ligge in Lies zien ledikant. Waat is in Venlo aan de hand.

Refrein: Dao zien de Franse! De Franse!
Die wille met de maedjes sjanse!
Ze rope hard: Fraternite.
Napolon, dae brach s heej!
Weej weite alles van lamour.
Juus wie Madame de Pompadour.
Comme - ci, comme - ca! Oh la la la !
Dao zien de Franse, de Franse.
Die wille met de maedjes sjanse.
Bonjour Madame, vous tes charmante.
La Libert is in t land.

En zelfs menir Pestor zien maag. Werk dkker met de Franse slaag
t Druimp allein nog van lamour. Huurt ein gefluuster aan zien oer:
Vergun det ik mich permitteer. Hubert is iwig dienen Baer!
Sil vous plat vraog ik um dien hand. Dit stedje wuuerd mien Vaderland.

Waat is in Venlo aan de hand? Eine nieje wind weijt door t land!
Dn broedkas vindt me neet mir net Waal ein Kemood of ein Buffet.
Pap rs zich oet in de Crepo. De Kanap wach met Keto.
Allewiels op ziene Galant. Waat is in Venlo aan de hand

Revue: Stel g ens veur.

De sage van Hazepot en Granvaleer.

Fossa Eugeniana, band tssen Rien en Maas.
Me zuut dien alde spre, wao ens t Lingsfort waas.
Ens hebbe aan de Fossa, wie geej vandaag nog weit.
Veur Spaanse potentaote, vel werkluuj hard gezweit.

Kanaalbouw ingenieure, die kwame van wied haer.
Dn baas waas Hazeputje, dn andere Granvaleer.
t Lon geld det kwaam altied oet Venlo van de bank.
Zo heelte die twi baze dn bouw dao aan de gank.

Opens dao zach daen eine toet zienen opperbaas.
Laot s det geld behalde, t is neet wid die Maas.
Dae leet zich iers waat nueje, maar gaof op t lets toch nao.
En op betaaldaag hoot t: t geld is nog neet dao.

Det woord ein lammentere. dn duvel haolt dich waal.
En eine vlook klnk schrikkelijk, wies euver t kanaal.
Mit gleuijentigge wages, wie in de hel zo heit.
Zult geej de grief beware, altid vermaledijd.

Klamp waas dae vlook verklonke, woor t duuster wie de nach.
Dn hemel speejde bliksem en t hmmelde mit krach.
Toen kwame door de wolke, veer hellepaerd dao aan.
Met gleuijentigge wages net op de grief op aan.

Veur op dn irste wage kwaam Hazepot dao haer.
En op dn twide wage de zoog me Granvaleer.
Ze dansde op eur stevels de piep nog in de moel.
Zo vore dao die smaerlep hog euver berg en koel.

Aan t Lingsfort kort beej Straole gaon alde spaore haer.
Dao spok nog Hzeutje en ouk mog Granvaleer.

Revue: Stel g en veur.

De Garde Civique

Opzie, opzie, heej kump de schtterie.
Vive la garde civique.
Gaef ach, gaef ach, heej kump de brgerwach.
Vive les soldats trs magnifiques.
In tied van gevaor dan staon weej al klaor
en vechte weej zie an zie.
Dan halde weej paol, weej manne van staol
veur stad en brgerie.
Opzie, opzie heej kump de schtterie.
Vive la garde civique.

Revue: Stel g ens veur.

Ald Wief, Aolielamp, Piepereur.

Ald Wief, Aolielamp, Piepereur.
Vot van achter, net wie weej en neus van veur.
Ald Wief, Aolielamp, Piepereur.
Waorum daen bombarie veur die nderdeur.
Bonaparte, keizer van de Franse.
Dae weej alzelaeve nao zien piepe mtte danse.
Ald Wief, Aolielamp, Piepereur.
Vot van achter net wie weej en neus van veur.

Revue: Stel g en veur.

Ozze Schouwburg.

Ik woel t nog en hebbe euver jaore lang geleeje.
Toen weej staek aaf, verloste-pot en andere speulkes deeje.
Dr woort beej s toen in de buurt ouk aan tonil gedaon.
En minnige knl haet in daen tid veur t irs op de buun gestaon.
Det waas dan meistal heej of dao in de schop of in ein getske.
Veur dn entree van ein schorseneer, enne smaerlap of ein pletske.
Maar smeis dan woort dr in de sprung enne schouwburg neergezatte.
Van bonestake, plenk en zek en alde keukematte.

Dan woort gebouwd dan woort gesjouwd en eder leep te kume.
Kroop beej zich thoes de zlder op um grei beejein te schume.
Dn deze vond ein ald gerdien en dae ein beddelake.
De krmme had behangpepeer um achtergrnd te make.
En Everaat dae laajde zich wao zien elders niks van wiste.
Met hlp van Lei en Baer en Frits ein schrrekr veilingkiste.
De witte zakde beej um thoes van iefer door de vliering.
Maar brach toch alle luchjes mei oet de kis met kersversiering.

Lewieke dae aan t tummere waas bleef aan enne nagel hake.
En zoot met de haempslup oet de bks op t schouwburgdaak te bke.
Doordet hae toen neet good mir zoog had hae zich op dn doem genaegeld.
En kwaam inens met daak en al de ledder afgekaegeld.
Weer woort gezaag, gedouwd, gehf, getrokke en geklmme.
En stnd de tent ein bietje wings, det ks s neet vul bmme.
t Waas veur s ein kunspalies, ennen tempel van de muze.
Waonao de jnge oet andere straot nog neet ens meugde wieze.

En as de schouwburg vaerdig waas dan ginge ze repetere.
Dn teks dae stond neet zwart op wit dae meus me fantasere.
Veuraaf woorter in de ganse straot biljette opgehange.
Komt zien het drama in de keet, een lap op alle rangen.
Dan naolde we Moder aan de kop en ze kwaam dr neet mir naeve.
Of se meus ein rtje en twi vent oet eure schollek gaeve.
Ik stond met t geld in de hand geplek, ein diek oor van te veure.
Te wachte op t aopegaon van de pappendekke deure.

Dr woort enne kir ein stk gespeuld, wie hoot det toch ouk weer.
Zo effe in t kort verteld kwaam dn inhald heej op neer.
Ein moder had ein ieferig kind det op schol hil erg braaf waas.
Maar ze zumpde zo umdet eure man aan de sterken drank verslaaf waas.
t Kind kwaam met eine pris van schol hil bli nao hoes geloupe.
Dae noom de zatlap um weer aaf en woel t dink verkoupe.
Maar wie t kind zich van verdreet lankaaf in de baek woel smiete.
Smeet Pap de kroek jenever weg en Mam heel op met kriete.

In hil mien vaerder laeve zoog ik nots zo scho;en actere.
Met zoevul actie en mimiek en znder te soufflere.
Lowie as vader keek zo zat van nder zienen bolhood.
Asof hae wies zien roje haor ram met jenever volzoot.
Dao zoogste Graad as erme moder prachtig speul vertone.
Al ks hae in daen alde pn zoewat met dreej man wone.
t Waas curies wie Thies as kind ein beeld van vliet en deug waas.
En eder wis det dae op schol vul lever lui dan meug waas.

Heej woort gespeuld met euvergaaf, woort grote kuns gegaeve.
En t waas frappant wie of t publiek zoe vollop mei ks laeve.
Wie de zatte man de buun opkwaam, reep alles: Kiek dao kumpe.
En Lewieke ging zo zat te kir, det de maedjes ginge zumpe.
Dao reep ein jungske heis van gif, wie de vader t kind woel houwe.
As dich dien put neet beej dich hilds, dan zal ik dr dich ein bouwe.
Wie harder det de Moder kreet, wie mir leweit weej makde.
Wies det de ganse irste rang door de planke zitting zakde.

t Stk had nverwachs ein ind, det is now net t leuke.
Umdet dr ein giftige moder eure nachpn waas nt zeuke.
Dao kwaam inens door t achterdook ein kwaod gezich gekeke.
Det reep: Now zuus mien gje pn en ik had um pas gestreke.
En jissesmerante mien hudje ouk, wae haet dich det gegaeve?
Maar Graadje trok ziene rok umhog en rende veur zien laeve.
t Stk waas oet, tenminste half, maar dao meuste wt mei ztelle.
Weej ginge deep geschok nao hoes um t moder te vertelle.

Revue: Stel g ens veur.

Kik ens dkker efkes in t spegel.

As ik zo door de strte gaon van mien geleefde stad.
Dan dink ik waal ns heej ntbrik toch wat.
Dan zoog ik hil de stad t leefs vol grote spegels staon.
Wao in dan minnig mins zichzelf veurbeej zuut gaon.

Refrein: Kik ens dkker efkes in t spegel, t is egaal wae of ste bis.
Meistal kiek me zoor, t kan dr neet mei door.
Zn pertret det hingste nrges aan de moor!
Kik nao det gezich dao in det spegel det dien waore foto is.
Biste beej verstand, dan aok naovenant.
Kik wat opgeruump, det steit charmant.

Vul minse elegant gekleid, maar ein gezich wie staol.
Of in blue-jeans maar mit dezelfde kwaol!
Al makste dich ouk hil good op met t deurste waat me kp.
Dae glimlach is veur dien gezich dn beste make-up.

Revue: Stel g ens veur.

De denaresse van de kuns.

Wao Venlo langen ties zo op haet gehaop.
t Niej theater kump nouw in zien laeve.
Now is t dan zo wid, de deure die gaon aop.
Weej zien t letste spnske aan t gaeve.
Nog gauw ein streekske heej, nog gauw ein vaegkes dao.
Weej hoorte det de luuj al veur de deur staon.
Nae znder s dr beej, det gaef ge s toch nao.
Dan ks t ganse speul heej gaar neet doorgaon.

Refrein: Weej zien de denaresse van de kuns.
t Werk in t theater is s laeve.
Weej twi staon beej de Muze in de guns.
Al wuurd veur s waal not applaus gegaeve.
Weej speule ech ein glansrol wie ge zeet.
Al meuge weej neet schittere op de planke.
En staon weej in t programmabukske neet.
De schonheid in de kuns, de schonheid in de kuns.
Die schonheid is aan s te danke.

Stel g ens veur, wae wet, det ks bes zien meschien.
Det zeej s cultureel now op gaon vooje.
Maar as me dr op let, wie lat det weej al zien.
Dan meuge ze zich waal ein bietje spooje.
En now maar aafgewacht, waat s de toekoms bringk.
Ik haop det t vuel moderne kuns zal waere.
Want ik had mich zo gedach, det waas ein hil good dink.
Dan hove we maar ein riej of dreej te kaere.

Revue: Stel g ens veur.

Danke Prins van Oranje.

Wao Buziau trimfe veerde in ein dolle buuj.
Wao Sef Cornet s ammezeerde met zien schon revue.
En wao de Ramblers aafscheid noome met de Farewell Blues.
Dao, in dae goojen alde Prins, waas zzen twiden thos.

Refrein: Danke Prins van Oranje, veur waaste haes gedaon.
Danke Prins van oranje, dich waas dn tref veur de lach en de traon.
Hou-je Prins van Oranje, weej gaon nao de Maaspaort.
Maar blive aan dich dinke, weej gaeve dich s waord.
Weej zulle op dich klinke, heej in s niej Maaspaort.

Och, wetste wao de Venlonaer nog dk aan dinke zal?
Aan Hermenie- een T & A- en Aldewiverbal.
t Waas in Vastelaovestid ein kmme en ein gaon.
Maar met dae schonen alde Prins, is t veur good gedaon.

Revue: Stel g ens veur.

t Theater van t laeve.

In t theater van t laeve,
zien alle plaatsen oetverkoch.
Dao wuurd de grote show gegaeve,
van schone schien en zelfbedrog.
Dn eine haet maar weinig winze,
is met zien letste plaetske bliej.
De andere wringk zich langs alle minse,
met de ellebaog dao op de irste riej.

En ederein wilt zich verlere,
in t utopistisch fenomeen.
Det t waor bestaon mt suggerere,
maar achter t dekor is niks te zeen.
Laot eur dae waan, laot minse haope
want druime steit nog altid vreej.
Straks velt t dook, de deur geit weer aope,
geit t leech weer aan, dan is de show veurbeej.

Maar boete wachte ganse volke,
die lange riej, die greuijt maar aan.
Wat ware die al in de wolke,
met ein kleine staonplaats achteraan.
Km lat s eur ein vreejkaart gaeve
en maak dan plaats zovul maar geit.
Veur einen topshow van ein draaglik laeve,
veur ein moei program van echte minselikheid.

Revue: Stel g ens veur.

Bezeuk ot Kreifeld.

Tsjingteri, tsjingtera.
Die aus Krefeld sind auch da,
denn wir wollen uns mal prsentieren.
Tsjingtera, tsjingteri,
und es freut uns wie noch nie,
unsre Schwesterstadt zu gratulieren.
Donnerwetter noch einmal, welh ein wunderschner Saal.
Jung der kostet Piepe, na das ist uns scheiszegal.
Tsjingteri, tsjingtera, tsjingtero,
Er soll hier auch eine Teke sein,
wenn wir nur wssten wo.

Revue: Stel g ens veur.

Bezeuk oet Klagenfurt

Von Klagenfurt in sterreich,
da kommen wir her, das hrt man gleich, jodelie, jodelo
Venlona schtzen wir so sehr,
die soffen uns alle Flaschen lehr,
jodelie, jodelo.
Sie luden uns ein, da sind wir nun,
und wollen hier auch dasselbe tun.
Wir htten euch gern ein Geschenk gemacht,
und diese Kndel mit gebracht.
jodelie, jodelie jo.

Revue: Stel g ens veur.

Bezeuk oet Gorizia.

Weej minse oet Gorizia, weej zien genud gewaore.
Weej winse g perfietsia, tutti con amore.
Weej kmme oet Italia cantara virtuosa.
Dees schon bel canto aria bel canto aria op g Porta di Mosa.
Luigi Battistuzzi, gelati con tuttu frutti,
DAgnolo, Girolami, Carn.
Det klink of Flujas t zelf verzn.
Luigi Battistuzzi, gelati con tutti frutti,
DAgnolo, Girolami, Carn.
Asof t neet Venloser kn.

Revue: Stel g ens veur

Boere, Brgers, Boeteluuj!

Met plezeer stel ik mich veur, ik bin heej dn direkteur,
en beej deze maak ik now bekind:
det g heej gebaoje wuurd, nots gezeen en nots gehuurd.
t Beste waat me in de waereld vindt.
As geej veur de kassa in de rij gaot staon,
kan de ganse massa now nao binne gaon.

Refrein: Boere, brgers boeteluuj, ik nudig g now oet.
Ziet geej in ein gooje buuj, km binne in mien boed.
Wae dr van kemedie hild, van meziek en dans.
Wae ein grot spektakel wilt, dae krieg dan heej de kans.
Jocushaan en Worteletruuj, t is allemaol present.
Boere, brgers, boeteluuj, km binnein mien tent.

Venlonaers geej weit dr van, s theater steit dr dan,
maar t wachte is allein op g.
Maak dr ein gewunte van, tref g heej zo dk maar kan.
Kesje kike kint ge nog geng
Waat weej g gaon bringe is nao gge zin.
Minse now neet dringe, ederein kump drin.

Revue: Stel g ens veur.

Dit is de plaats.

Refrein: Dit is de plaats, heej wil ik blive
Wies det ik van deez aerd verdwien.
Heej kan gen mach mich mier verdrieve.
Dit zal mienen thos veur altid zien.
Want mienen drei kan ik heej vinde.
Zo krig mien laeve ziene zin.
Heej aan dit land wil ik mich binde
wies det ik dr zelf ein deil van bin.

Huurt alleman det waas ut dan.
Heej is t ind van s gesjouw.
Dit land zo schon is now ut lon,
van ggen onvrikbaren trouw.
Mien volk hald mood
Now kump ut good.
Kiek vol vertrouwe de toekms in.
Weej zien weer vreej s leid veurbeej.
Dit is veur s ut niej begin.

Revue: Stel g ens veur.