Vastelaovesleedjes V-1

Umhoeg Thosblaad

 

A B-C D1 D2 D3 E F-G H I1 I2 J K L M N-O P R-S T1 T2-U V1 V2 W1 W2 Z-2011

Vandaag is z'nnen daag

 

As veur daag en dauw zzen haan weer kreit

Guf dae deze kir net det bietje mir

Want daen daag dae geit lekker langk en breid

Door wie eine tierelier

Ein bietje schreuje in de zn

Zing dich de blaore op de tng

 

Refrein: 

Vandaag is znnen daag

Wao ech gen ind aan kmme maag

t Hng al langer in de lch

Vandaag krig ik nots geng

Vandaag is znnen daag

Mit niks te mtte, alles maag

Zo wie t geit, zo zal t gaon }

De schonsten daag in s bestaon } bis

 

As de krotklup weer ziene pot vertaert

En de kas hoek sloek ram is laeggekloek

Wuurd de res van waerd wat beejeingekaerd

Idderein haet beejgestoek

Dan gaon die door wies aan de gng

En huur ens waat die krotklup zng

 

Kumpse laat nao hos van t vruugsjoppe

rup van wid ein stum jungske dreij dich um

dich kumps heej zo vruug toch neet aankloppe

schaam dich det is gaar neet slum

dich bis pas efkes halverwaeg

km zit dich zelf neet in de waeg

 

Wrd en mezik:Wiel Hermans

Geznge:Niels van den Ham, Sjors Janssen en Gerrit Schuurs

Jaor 2003 plaats 2

Vandaag of morge

 

Refrein:

Veurgister kwaamste gister thos

Gister kwaamste vandaag nao hos

Maar aste morge drfs te kmme

Inplaats van vandaag

Dan raeken d'r maar op det ik de trap aafzaag

Veurgister kwaamste gister thos

Gister kwaamste vandaag nao hos

Maar aste morge kumps inplaats van vanaovond

Is ut sjloes met diene vastelaovend

 

Hae blief maar altid ot'nt gaon

As de bleumkes al lang bote staon

Dae van mich dae zuut gn ind

As hae d'r aan begint

Hae los mich eedere morge af

Hae trepke op en ikke draaf

Jao, weej schaele daag en nach

Daorum heb ik gezag 

Vanot d'n Hemel

 

Ik zoog det schon verkleide maedje,

En ging metein al door de kneen,

Ik dach nog beej michzelf: "Z'n plaetje,

Det heb ik heej nog noeits gezeen":

 

Refrein:

Vanot d'n hemel veel ein ingelke

En det ingelke veel neet verkird

Persis in Venlo veel det ingelke,

Wie vastelaovend woord gevird:

Zo tsse al die Venlonaere,

Wilt 't gaar neet mir eweg

De gansen hemel leet te lamentere:

"Maar, waat kwaam det good terech,

Maar, maar, maar, waat kwaam det good terech!"

 

Ik vroog 'm : "Geis dich det neet misse,

Daen hemel is dich toch vuul waerd?"

Toen zag het: "Jng, wie dzig bisse?

Ik heb um heej noow op dees aerd!"

 

Het zag mich gister ngelaoge

"Ik blief mien laeve lang beej dich!"

Noow mt ik mich toch aaf gaon vraoge

Leet det aan Venlo of aan mich?

  

Geznge: Peter Jansen en Wim Janssen

Jaor 2004 Plaats 3

Vastelaovend in Venlo

 

Al maonde van te veure, wrd d'r lank en breid gepraot,

De Venlonaer dae veult zien blood dan jeuke.

De Jocusse en Jocussinne zien rats van de graot

En gaon ein vastelaovendpekske zeuke.

Maar as d'n tid geblaoze is, d'n optoch trekke zal,

De nieje Prins gekaoze is, dan is `t ketjesbal.  

 

Refrein:

Vastelaovend in Venlo.

Ederein dae mak jen now.

Ganse troepe jatse zingend haer en truuk,

Van `t Nolensplein tot aan `t Viaduuk.

Greke zien d'r ouk gen now.

Vastelaovend in Venlo,

Zien de daag van joeks, van gekdaon en humor

De leukste tid van hil `t jaor.

 

`t Kleinste kind det duit dan mei en pngelt zich wat aan

D'n botestaonder kint det neet verklaore.

Die snappe niks van z'n gedeuns en van de Jocushaan,

Want det is in de Venlonaer gebaore.

En waorum steit beej s de Vastelaovend zo bekind?

Umdet me dae redouw en kolder nrges anders vindt.

 

En jnk en alt en erm en rik, lp zo maar op de straot,

En tatje mit petatte-friet te knauwe.

Dao zien d'r die de maatjeshiring sloeb're mit de graot,

De paoling mit d'n boes nao binne houwe,

`t Is d'n echte Venlonaer, dae schaele wazel zaet

En zien vestand mit Vastelaovend tosgelaote haet.

 

Wrd: K. Timp.

Mezik: Giel Aerts  

Vastelaovend vastelaovend

 

Refrein:

Vastelaovend vastelaovend

Weej komme neet thos veur d'n aovend

's Aoves in de maoneschien

As de boere nao bet toe zin.  

Vastelaoves leedje

 

Zek luu, zek luu, huurt gj het neet?

d'n alden haan dae kreit zien leed!

d'n tied van joeks, dae kump weer aan,

hae laeve lang d'n alden haan !

 

Vors Jocus haet veur al och leid

zien prima medisien gereid,

mak joeks en lol, doot gek en raar

maar in fatsoen, det 's nogal klaar

 

Halt hoeg de vaan, doot gj dit neet,

dan haet Vors Jocus vas verdreet,

en zit dan - dit is genne kwats

mit zienen raod vies in de rats

 

As dan de Prins zien beerke ls

En veur en nao de maedjes ks

dan kump jao alles van mekaar

dae dan neet kreit, is neet good gaar !

 

Dan zien weer alt en jonk paraat,

en eeder kreit van vrug tot laat

de krisis is weer van de loch,

gen zrg besteit d'r mier veur och

en Venlo steit nw baovenaan:

halt hog, halt hog de Jocusvaan! 

Vastelaovesbik

 

Os mam die kook bes lekker,

De leks dien vingers aaf

En is 't ens waat minder

Dan aete weej toch braaf.

Maar wuurd 't vastelaovend

Dan kiek zeej neet zo nauw

Dan gaon weej nao de frietkraom

En aete dao dan gauw.

 

Refrein:

Weej krige weer vastelaovesbik

Jao friet en ik de's dieke mik.

Weej zien de gansen daag al op de joets

De kaokplaat wuurd vandaag ens neet gepoets.

Nog efkes dan kump d'n dinsdaag weer

Det hebbe weej neet gaer

Dan guf 't zwaore borekos, zo geit det idder jaor.

Ouk greeke baat s dan gen fluit, dao is mam zo mei klaor.

 

Netjes aan de taofel

Zaet miene pap zo dk.

Maar mit de vastelaovend

Dan hebbe weej gelk.

Niks neet zitte bliej

Al is hae nog neet klaor

De frietjes op de vos maag

Maar eine kier per jaor!

 

Wrd: De schol "De Koperwiek "

Muziek: Wim Roeffen. Jaor 2002   

Vastelaovesgelk

 

Nae dit zal noeits
euver gaon
en blief bestaon

Refrein:
Blie bin ik met dich
Mien vastelaovesgelk
Jngk lierde zeej mich
Wie det mt gaon
t Is wie ein gedich
In golde letters gedrk
Zoe lier se allich
De joeks verstaon
De joeks verstaon

s pap lierde mich wie dr joeks wurd gemak
Dan zoot ik beej um op de kneen
Ouk hfde hae mich dks wied baove de kop
Zoe det ik dn optoch ks zeen
En det scheelt toch ein stk
Veur t vastelaovesgelk

s mam zng met leefde t Venlose leed
Weej znge al vruug met eur mei
Zeej makde s pekskes met draod door de naold
Gruuts leepe weej rnd in eur grei.
En det scheelt toch ein stk
veur t vastelaovesgelk

Brk:
Juus wie mien elders met mich hebbe gevierd
Zoe heb ik t ouk aan mien kinder gelird
Det die net wie weej heej kinne staon
 

Wrd: Sef Peeters 

Mezik: Hay Geritz

Zang: Petro Janssen, Mark Janssen, Vic Suiker en Marius Suiker
Jaor 2014 Plaats 4.

Vastelaoves-serenade

 

Hertjeleef..noow huur

Os melodie

Zn moeie serenade

Die reurt s..opnie

Dienen erm um mich haer

De wengskes beejein

Mien leefdesverklaoring

Zing ik veur dich allein

 

Ein leed um van te halde

Ein leed veur jnk en ald

Hnderddozend snuutjes

En dich..wao ik van hald

Ein hert um van te druime

Dien straolend gezich

Dan is de vastelaovend

Van aldshaer veur mich

Ein fees um van te halde

Det vier ik heej mit dich

 

Hertjeleef..huur dao

Os joekskepel

Ik krig van det leedje

Alweer.. kiepevel

Serenaadje op straot

Of fiedelknzert

Geveulige snaore

Die rake idder hert

 

Geneet van idder eurke

Van idder moment

En gaef dn daag n kleurke

Mit joeks en sentiment

 

Geznge: Frank Donders

Wrd:  Hannelore en Laurence Winter

Mezik : Jan Bax

Plaats 2 2007

Venlo

 

As 's morges vrueg de zon opgeit

En Venlo wakker mak,

Dan fluit de maerel mit laweit

Al zittend op einen tak :

 

Refrein:

Venlo, dich bis ein schoene stad

Altied heb ik dich leef gehad

De Parade mit zien vuel cafekes

Aan de wal gezellige staminekes.

Venlo, dich bis ein schoene stad

Altied heb ik dich leef.

Dien winkels en dien wnderschoen stadhoes

Bj dich veul ik mich thoes!

 

Wannier 's aoves nao ennen drkken daag

't Duuster is gewaore,

Wuurd oet de letste klokkeslaag

Ein nieje wis gebaore.

 

De Maas, die struimp al iuwe lank

Door 't Limburgs landschap haer

En aan de kante van die Maas

Dao woene wj zoe gaer!

 

Wrd en meziek: Groenendaal.Jaor 1947?  

Venlo

 

Refrein:

Jao Venlo, mien Venlo, schone stad al iuwe ald.

Och Venlo, mien Venlo, dich bis de stad wao ik van hald.

Want Venlo, mien Venlo, dich gufs mien laeve klank en kleur.

Auk al aste neet mir haes, waat d'r vruger is gewaes.

Ik gaon veur dich noch door `t veur.

Auk al aste neet mir haes, waat d'r vruger is gewaes.

Ik gaon veur dich noch door `t veur.

Laot s nog ens zinge van det stedje aan de Maas.

Wao s elders zien gebaore.

Wie `t Wielewelke en `t Hetje d'r nog waas.

Och waat ging d'r vul verlaore.

Laot s nog ens zinge van det stadje van plezeer.

In dae goojen alden tid.

Wie ze dansde eder waek dao beej Kuulkes op de Baek.

Och waat leet daen tid toch wid.

 

Zing nog ein koepletje van det alde Jocusrik.

Wie det vastelaovend vierde.

As det ganse stedje dan weer schalde van mezik.

En weej door de strte zwierde.

Laot s dan ens zinge van det Venlo van vandaag.

Wao nw weit eine nieje wind.

Och waat duit `t dich dan deug, as te zuus wie nw de jeug.

Vastelaovend viere kint.

 

Wrd: Frans Boermans.

Mezik: Thuur Luxembourg.

Jaor 1977  

Venlo am Rhein

 

Refrein:

Venlo am Rhein.

Det is `t heej gewaore.

Venlo am Rhein, det huure weej al jaore.

Och wetste nog, wie det nog neet begs waas.

Och wetste nog, wie Venlo nog van s waas.

Maar daen ostewind dae vaeg.

Euver de Kaldekerkerwaeg.

Heej alles beejein.

In Venlo am Rhein.

In Venlo klink ein vraemde wis van greunen hood en jas.

Die vnde heej ein paradis, veur eure kallebas.

Zeej kmme alle waeke truuk, op eedere plevus.

Van gaasplein wis ut viaduuk, dao vindste eine ...

raoj ens...raoj ens...

 

`s Venlo det ging door de kneen en raakde van de bein.

Ut "Danke schn ! Auf Wiedersehn !" Det woord ut niej refrein.

Ut brink s eeder waek bezeuk, vol laeve en gedrus

Dan zaeste, uig, kiek dao, waat leuk, weer einen echte raoj ens...raoj ens

 

Ut hildt s Venlo laeventig, maar smeis wuurdt ut te dol.

Dan boete ze en baeje ze, zich eure melis vol.

De stad die is dan gans van eur, de wets neet waaste zus.

En alle woutjes euversteur ter ire van dae raoj ens...raoj ens...

 

Wrd en Meziek: Giel Aerts en Ad Pollux.

Jaor: 1978  

Venlo op stelte

 

Weej zien 't weer van plan

Um noow met alleman

Dreej daag op de luip te gaon

Want dan kinne weej

Met idderein d'r beej

Weer op stelte staon.

 

Refrein:

Venlo op stelte dreej daag achterein

Wie in de wolke zien op die lange hlterige bein

Venlo op stelte dan wurt grot en klein

Opgelaote in de straote allemaol verkleid

Wie Flujas rndgedreid

Opgelaote in de straote allemaol verkleid

Wies det de zaak op stelte steit.

 

Op stelte staon det maag

Det wurt neet aafgezaag

Met de vutjes van de grnd

Hebbe weej de kans

Veur zze steltendans

Geit 't in 't rond

 

Weej gaeve in de stad

Ein rundje op de lat

Veurdet weej nao hos toe gaon

Noow maar gauw besteld

Want strakkes znder stelt

Zeen ze s neet staon.

 

Wrd: Wiel Hermans

Mezik: W.H. Janssen

Geznge: Ton Lamberts en Han Spaay

Jaor 1987  

Venlo op zien bs

 

Refrein:

Dan is min stedje op zien bes

D'n tid van wiefkes en pi-jes

De maskes en de mnsterkp

De trtjes en de kinderstp

De vinds in eed're straot en gt

't Bukkumvel de hiringgrt

De slnse rope weer in grot tenue

"De kins mich toch neet ... kukeleku"

 

 

Wie moei s Venlo auk kan zin

Beej majjum zn- of maoneschin

Ik zeen mien stad van wid tot zid

't Leefs in vastelaovestid

As Jocushaan weer haet gekreid

Dan leet met huip de joeks gezeid

Waorum mich Venlo dan bekaort

Det is hil gauw verklaord:

 

De daag des-te genete kins.

Wie schaor vluug dan um sze Prins.

Flujas dchter en zien zeuns.

Gans Venlo is ein bnt gedeuns.

En altid klink dezelfde wis.

Van kleirkas en hao, hao Dris.

De Raod haet stiekum zienen dreij.

En zingk wat lekker mei.

 

As Venloos ganse koedeljach.

Dreej volle daag de mis zich lach.

En dans door Jocus' kiepestal.

Dan kump ze `r Woensdaags pas aan wal.

Mit scheive bein en zwaore kop.

De snor nog veur, de neus nog op.

Schelt `s aoves van de letste spie.

D'n hiring wie nog nie.

 

Meziek en wrd: D. Timp.  

Venlo stedje

 

Venlo z'n stad zo besteit d'r maar ein

Met `n schon stadhoes

Floddergats vindste bj s maar allein

Wao Amor smoes

Inge strtjes, gen grekende luu!

Vleisstraot guf `s aovends `n vrejersrevue

Bios, caf's die zien der present

Ut is zo patent.

 

Refrein:

Venlo, stedje van lol en plezeer,

Dich kan ik toch nots vergaete.

Bin ik in de vraemde, dink ik altied weer.

Gen stad kan mit Venlo maete.

Dao te kunne laeve met al waat ik leef,

Dao te kunne laeve met mie'm hertedeef.

Venlo, stedje van lol en plezeer

Aan Venlo dink ik altid weer !

 

Speulde wj vruger mit stuiters of bal.

In ein stille straot.

Woutjes beloerden s dan euveral.

Um ut kattekwaod,

Dk heel mooder s veur de straf thos

Eine van s had weer wat oetgespos.

Speulend met dop had-ste pech op `t lets

Ein ruutje geflets!

 

Venlo, ut stedje van spontane lol

Gasvreej en good

Eederein is d'r veur jen maken vol

Ut is Venloos blood!

Trek meziek `s aoves boemsend door stad

De Vastelaovend, jao knl det is wat!

Kermis viere, twi kir in `t jaor

Joeks steit steeds klaor!

 

Wrd: en Muzik:

Funs van Grinsven. 

Venlo verras


Zevedozend Venlonaere renne veur eur laeve door de stad (wao nao toe?2x)
Venlo haet in 100 jaor neet znne langen optoch mir gehad.(wao nao toe?2x)
En de res van Venlo steit hiel kwant mit dozend glazer beer dan in de-hand (en des kwant 2x)
Want van staon en kike nao t renne kriegse hiel vuul dors dao aan de kant (want des kwant 2x)


Refrein

Jao Venloverras, lp neet in de pas
Want ot joeks en jen dao knaejde Ozze Leeven Hir de Venlonaer
Jao Venloverras, lp neet in de pas
De wuurs noow einmaol zoemaar neet t stedje van de lol en t plezeer

Zaoterdaag veur vastelaovend treffe alle Limbos zich beej s ? (Jao beej s 2x)
Mit-gooje-morge-Limburg is t klar- de vastelaovend is begs (Jao beej s 2x)
De Zoepkoel steit weer poepievol- op de Parade kin gen kiep mir beej (neet mir beej 2x)
Niks is Venlo dan te dol, want nrges is dr zoevuel joeks wie heej (jao wie heej 2x)

Asse iddere zomer in t park dn blues, de rock en roll en reggae huurs (tatatoe 2x)
Dn wit iddere Venlonaer .... desse nao t park gezaoge wuurs (tatatoe 2x)
Mam haet zich al opgetuug de kinder is de wach weer aangezag (jao gezag 2x)
Pap dae haet de deur gesmaerd dan pip die neet en zweit dr niks vannach (neet vannach 2x)

 

Geznge door: Baer Traa
Teks en Mezik:  Fred van den Bogaard
Jaor 2010 Plaats 4

Venlo veuroet

 

De plaats wao ens mien weegske stond

en wao ik zoe vul van hald

en eederein het joeksig vond

te wone jonk en alt

De's Venlo jao zo intressant

det veur veuroetgang is

det laes ge dageliks in de krant

ein reuze stad gewis

 

't Venloos pebliek det hilt van lol

't is euveral gaer bej

de bioscope zitte vol

'n Stad van plezeer is 't hj

en as ter ens wat te feeste is

dan trek eederein der ot

det zeet ge dan zelf: det is gewis

z Venlo geit veuroet.

 

Prins Carnaval kump in de stad

en Venlo van dit jaor

lut weer ens zeen wat Venlo mak

de hiele stad steit klaor

en alle minse trekke oet

in optoch door de stad

wj zinge dan: Venlo veuroet!

want: eindrach det mak mach!

 

Venlo veuroet, Venlo veuroet

het is hj al'maol intressant

ze zien hj reuze bj de hand

Venlo veuroet, Venlo veuroet.

 

 

 

 

 

Vandaag is znnen daag
Vandaag of morge
Vanot d'n hemel
Vastelaovend in Venlo
Vastelaovend vastelaovend
Vastelaoves leedje
Vastelaovesbik
Vastelaovesgelk
Vastelaoves-serenade
Venlo
Venlo
Venlo am Rhein
Venlo op stelte
Venlo op zien bs
Venlo stedje
Venlo verras
Venlo veuroet