Vastelaovesleedjes D-3

Umhoeg Thosblaad

A B-C D1 D2 D3 E F-G H I1 I2 J K L M N-O P R-S T1 T2-U V1 V2 W1 W2 Z-2011

Die melodie

 

Refrein:

Speul nog ens die melodie, die ik as kind heb gehuurd

Det alde brkske nostalgie, vruuger beej s in de buurt

Speul nog ens die melodie, die in mien ore nog klinkt

Huur ik die nog eine kier, ch dan vergaet ik ze noeit neet mier

Dan huur ik weer die melodie, wao ik nog altid aan dink

 

Vuul zien weej verlaore, huurt me kier op kier

Det van vruuger jaore, kump toch noeit neet meer

Gooije alde tije zien veurbeej gegaon

Moeije melodieje bleve toch bestoan

Dien aevebeeld

 

_s Morges as de wekker geit

Mak det ding waal vuul leweit

Wilse opstaon staps metein

Net op t verkierde bein

Haes de slaop nog lang neet ot

Veuls de schmienk nog op dien snot

En de dp wies op de kneen

Wae wilt zon mrfke zeen

 

refrein:

Hald dich n spegel veur

Kik ens nao dien humeur

Want aste veur de spegel steis

Dan zuuste dienen eige geis

t Is en t blief uniek

Wie eemus zo op dich liek

Dien aevebeeld det lach um dich 2x

Zuut altid opniej n bliej gezich 2x

As dn toemel weer begint

Geise lever nbekind

Mit t maske waat dich pas

Kruupse in daen andere jas

Auk al steise aan de kant

Koekeloere is hil kwant

Vastelaovend haet allich

Vuul mir as ein gezich

 

geznge door: Martin Peters, Frits Tilburgs, Hay Smeets

wrd: Martin Peters

mezik: Frits Tilburgs

Jaor: 2000 Plaats 3

D'n alde geis

 

Refrein:
Daen alde geis, dae zweef weer door de straote.
Daen alde geis, dae haet s waat gelird.
Um alle leid en ozel los te laote,
zolang as Venlo vastelaovend viert.

In Venlo hos eine gooje geis, al hil vuul iuwe lank.
Hae blif s trouw, auk al dinkste smeis, hae haet s aafgedank.
Maar idder jaor toch um dezen tid, dan isse weer present.
Dan zien weej dreej daag de zrreg weer kwit en zinge weej kntent :

Al zien weej auk waal ens euversteur, um waat beroerdigheid.
Dae gooje geis, och dae hilt s veur, km lach toch um dien leid.
Waat hebste toch aan z'n kwaoje buuj, wat waas det is veurbeej.
Nw speegel dich ens aan al die luuj, en zing maar net wie zeej :

Tekst: Frans Boermans - muziek: Thuur Luxembourg
Jaor 1975 Plaats 2

D'n baom

 

Refrein:

Einen baom dae mt d'r nder.

Einen baom, jao waat ein waer.

Anders guf `t nog gednder.

Want dan geit `t d'r doorhaer.

Einen baom dae mt d'r nder.

Jao dao hebste `t alwaer.

Op daen baom, jao waat ein wnder.

Dao kump `t alle, allemaol op neer.

 

Alle flesse, alle glazer, alle bkse znder baom.

Jng det goof mich ein gelazer, eine gekke santekraom.

Znder baom kreeg zze bekker genne stuuver in zien laai.

Nae dae veulde zich neet lekker, want wie meus det met (die vlaai).

 

Mt `t irste glaas nao binne dan hauw ik mich aevel iers.

Ein paar hile dieke fimme gauw in miene gielegiers.

Want ik hur mien mam nog zegge: zorg veur eine gooien baom.

Anders krigste nog ens pech en is `t zo mit dich gedaon.

 

Wilste meidoon in `t laeve, wilste passe in de kraom.

Eine raod kin ik dich gaeve: zrg veur eine flinke baom!

Beej die halve zaachte vindste genne knl van Jan de Wit.

Beej die `znder-baomse minse' wetste gaar neet wie `t zit:

 

Jaor: 1974 

D'n bolhood

 

Op de zlder beej mien tant

Loog gedreid in eine krant

Ein verdlds moei stk antiek.

En jewaal dao kwaam op slaag

Ennen bolhood veur d'n daag

En dae stnd mich toch zo sjiek.

Mit vastelaovend, let maar op

Heb ik dae dreej daag op de kop.

 

Refrein:

Jao mienen bolhood is miene lolhood

Dae pas persies op mienen bluts

Hae stnd mich drek good, wie ik um opzoot

Nog baeter dan ein prinsemuts.

Ik kreeg de mismood as ik um afzoot

Daen doets dae is nao miene wins.

Jao mienen bolhood is miene lolhood

Zonder daen bolhood bin ik genne mins.

 

Ederein zaet goojendaag

As ik mienen bolhood draag

Zegk, dae steit dich gaar neet slech

Gaon ik op de flotten tor

Steite op mien rechteror

Noow dan is `t ind eweg.

En alle maedjes die mich zeen

Gaon door daen doets dan door de kneen.

 

Maar noow veel `t mich toch op

Det daen doets op miene kop

Waal waat wid waas wie `t scheen

Ein gelk waas, wie me zaet

Det de mins twi ore haet

Anders ks ik niks mir zeen

Maar znnen hood dae pas allich

Op enne kop wie dae van mich

 

Wrd: Frans Boermans

Mezik: Wim Roeffen

Geznge: Claar Boots Wiel Vestjens en Hay Cromvoets

Jaor: 1995  

D'n daag van morge

 

Waat bringk d'n daag van morge.

Det is de grote vraog.

Hae hilt zich nog verborge.

Wies ik ein kenske waog.

 

Refrein:

Morge dan kump d'r weer eine daag,

Morge wuurt net zo schon wie vandaag.

Morge dan geit `t zunke weer op.

En det zomaar veur niks, gewon veur nop.

Want morge is wie vandaag.

Det ik weer laeve maag.

Morge dan kump d'r weer eine daag.

 

Waat ouk d'n daag maag bringe.

Ik zit vol gooie mood.

Want morge wil ik zinge:

Vandaag zit ik weer good!

 

Daen daag dae zal ik viere.

Want ik weit wie det geit.

D'n tid zal `t lire.

Waat in de sterre steit.

 

Wrd en Mezik: Guus Timmermans.

Geznge: Hay Smeets en Leta Bell.

Jaor 1994

D'n disco dans

 

Refrein:

De Vastelaovend disco-dance

Veur alle vastelaoves-fens

Det is `t niejerwets gedeuns

Waoste dreej lank van kreuns

Joeksig Venlo duit in trans

Dae mekkelikke losse dans

Ofste steis of deste rens

Doot um maar ens

De vastelaovend disco-dans

 

Baer is al achenzeventig toere

Maar as d'r bal is zitte veuraan

Nao ein van dreejendertig te loere

Want dreej kir ellef det sprik um waal aan

Jao dan poetse de plaat

Dreijte rnd wie ein raad

En dan zingke: `t is noeits te laat

Noow isse dreej daag langk in trans

En duit allein d'n disco-dans

 

nder d'n disco is um gebleke

Dette zo jngk is wie hae zich veult

Noow zuuste um in de discotheke

Euveral wao dae'n dans wurt gespeuld

Maar van al det gejoets

Det gedreij en gepoets

Isse gister opens otgeroets

Noow haet dae'n erme eine krats

Det kump van allemaol dae kwats.

 

Wrd en Mezik: Wim Janssen

Geznge:Hay en Paul Peeters.

Jaor: 1982  

D'n echte Venlonaer

 

De Venlonaer dae hilt van jen

Al is hae nog zo klein

Van Staeveshuuske wies `t Ven

Det hingk as kook aanein

We zien en blieve optimis

Op Venlose meneer

Umdet `t heej zo joeksig is

In `t stedje van plezeer.

 

Refrein:

Mit Vastelaovend gaon weej dreej daag op de lappe

Lekker pappe, lekker happe

We douwe door al hingk de tng s op de schoon

Want dao mtte weej 't weer ein jaor mei doon

Jao ..dao mtte weej 't weer ein jaor mei doon.

Weej zien as echte Venlonaer

De keuning nog te riek

 

Weej lache en weej zinge gaer

En halde van meziek

Weej hebbe Vastelaovend al van kindsaafaan gelird

En viere Aldewiverbal, zoas um neemus viert.

 

Wrd: K. Timp

Mezik: Giel Aerts

Jaor: 1964  

D'n hertendeef (Adle)

 

Refrein:

Adle, Adle, dich bis ein maedje um te staele

Want wao zuuste nog zn auge, wao vinste nog zn lien

Dich bis vul te moei um allein te zin

Adle, Adle

Ik ks sebiet dien hertje staele

Jao raeken maar van "Yes" van astebleef

Dan bin ik dienen hertendeef

 

Piejeer dae waas verleef op Adle

`t Schonste maedje ot de straot

Hae zoot zichzelf al waeke te kwaele

Want veur ein aanzeuk waas hae neet in staot

Maar toen met vastelaovend op de Parade

Zo tsse al die maedjes zoog hae um

Toen brach hae um gewon ein serenade

En zng met zien moeiste stum

 

Piejeer stnd van zich zellef te kike

Wao haolde hae de mood vandaan

Adle leet `t duudelik blike

Zn vreejerie die sloog waal beej um aan

`t Zag: `ik wil `t rstig met dich waoge

Maar zing veur mich det leed nog ens opniej'

Det hoofde `t maar eine kier te vraoge

Toen zng s Piejeerke bliej.

 

Wrd: en Mezik: Giel Aerts.

Geznge: Hay Cromvoets.

Jaor: 1982  

D'n hlle wlle

 

Sofie det waas ein maedje, van cente en ouk braaf.

Het heel vul van Lewieke, al van de scholbank aaf.

Het goof Lewi kedootjes, zo dk as ut um zoog.

Maar hae waas nots tevreje, zodet Sofieke vroog:

 

Refrein:

Waat wils-te dan nog mir, det ik dich gaef?

Det vraog ik idders kir, zolang ik laef.

Waat bis dich toch veur eine vent.

Dich bis noow nots ens ech kntent.

Ik wil ut weite deze kir.

Waat wils-te nog mir?

 

Sofie koch zich ein huuske, veuroorlogs deeg'lik grei.

Lewie begs te mole: "waat mt ik do dan mei?"

Toen zag Sofieke giftig: "Zek menke huur ens heej.

"Dachs dich det `k wach mit trouwe, wies aan mien A.O.W.?"

 

Wrd: Koos Timp.

Meziek: Giel Aerts.

Jaor: 1966.  

D'n hood

 

Mien mooder, die zag zo:

Enne mins is neet van stro.

En we meugde ens gers einen blauwe make

Nw haol mich mienen hood

Want mooder vnd `t good

Dan zullen weej um nw ens duchtig rake.

 

Refrein:

Hao, hao, hao, hao, haol mich mienen hood

Mooder vnd `t good, mooder vnd `t good

Hao. hao, hao, hao, haol mich mienen hood

Mooder vnd `t good, det ik d'n hood opzoot.

 

Mien mooder, die zag zo:

Enne mins is neet van stro.

En we meugde s gers ein drpke koupe

Nw haol mich mienen hood

Want mooder vnd `t good

En znder mienen hood wil ik neet loupe.

 

Mien mooder, die zag zo:

Enne mins is neet van stro.

En we meugde s gers ein muulke gaeve

Nw haol mich mienen hood

Want mooder vnd `t good

En znder mienen hood kin ik neet laeve

 

Wrd: Frans Boermans

Mezik: Thuur Luxembourg.  

D'n hoonderstal

 

Venlo is ennen hoonderstal.

Aan de kop steit Jocus Haan.

Det weite ze jao euveral.

Gans Holland volgt dees vaan.

 

Refrein:

Wj hoonder zegge: tok, tok, tok.

Wj hane ku k'le ku.

Wj hebbe in dit hoonderhok.

Jao niks wie gaaoie luu.

Wj hoonder zegge: tok, tok, tok.

Wj hane ku k'le ku

Dan is d'r vrede in het hok.

Kukeleku, kukeleku, kukeleku.

 

Hoonder ot dezen hoonderstal.

Halde van joeks en pret.

Gedrage zich auk euveral.

Fatsoendelik en net.

 

Hane ot dezen hoonderstal.

Die scharrele gaer ens rnd.

Me zuut die dan ouk euveral.

Maar make `t nots te bnt.

 

Wrd: L Winters.

Meziek: H Verhagen. 

D'n ober

 

Ennen Ober det is enne gooje mins
Umdeste dao alles van kriege kins.
Ennen ingel op aerd det isse
Weej kinne um gaar neet misse.
Ennen Ober kan alles, des irlik waor
Dae speult dich de lastigste dinger nog klaor.
Waat of dae neet allemaol kan
Dao snap genne mins wat van.

 

Refrein:

Waat hebste s toch in det glaas gedaon, Ober, Ober.
Det alles zo op ziene kop geit staon,
Ober waat hebste gedaon?
Wao kump det grei vandan?
Dao ls ik waal suupke van.
Waat heste os toch in det glaas gedaon
Ober waat hebste gedaon?

Unnen Ober det is eine slumme man
dae altied in alles dich raoje kan
en wilse dien geld gaon spare
d'n ober dae zal 't beware
en wetste neet ofse nao hoes zuls gaon
of desse noch waat aan de teek bliefs staon
en kumse tot gen besloet
d'n ober dae gooit dich d'r oet

Unnen ober bedeent iddere mins tip top
en blief aan 't laupe en hilt pas op
aste zoe hiel gelaote onder de stool bis geschote
en wuerd smeeis d'n ober getillefoneerd
door mooder de vrouw ens geinformeerd
"mevrouw", zaet hae, "tot mien verdreet "
"ogge man nae dae zeen ik neet"

 


wrd/meziek: Frans Boermans & Thuur Luxemburg
Jaor: 1954

D'n onbekinde

 

Refrein:
Ik zoel ens wille weite, ik woel det geej mich zag,
wae mich gisteraovund nao hos haet gebrach.
Ik zoel ens wille weite, jao zek 't maar gers,
wae mich gisterenaovend zo lekker haet geks.
Det deej dae fijn ! Det deej dae good !
Hae vergoot allein te zegge, te zegge wie hae hoot.
Ik zoel 't zo gaer weite, as geej 't nw ens zag,
wae haet mich gisteraovend nao hos gebrach.

Ik bin zo in de bone, ik bin zo in de war.
Ik weit um neet te wone, en det is toch te bar.
Ks ik um nw maar belle, maar ziene naam is haas.
Ge mt mich ens vertelle, wae det menke waas.
Km doot nw neet zo flauw en zek 't mich ens gauw.

'k Zit heej maar te krite, 'k heb toch znne spit.
'k Zit mich te verbite, ik gluif ik bin um kwit.
As hae zich neet kump melde, dan spring ik in de Maas,
of geej mt mich vertelle wae det menke waas.
Km, zek 't mich nw want, mien hert det steit in brand.

Teks en mezik: Giel Aerts
Zang : Hannelore Winter
Jaor : 1976 Plaats 4

D'n tango van de waerse veut

 

Ik zoel zo gaer wille sjanse mit danse

Maar och, mien veut doon dao gaar neet aan mei.

Altid mit danse verspeul ik mien kanse

Wil ik nao links gaon die rechs um d'n dreij.

Die twi gedrage zich hil ngepas

Dus astebleef, hald mich stevig vas

 

Refrein:

Hil don beejein daen tango danse,

Hil don beejein smos ik mit zaachte stum.

Hil don beejein waog ik mien kanse,

Hil don beejein want anders kiep ik um.

As ik in trans daen tango dans

Gaon mien schoon waat anders doon.

Maar mit dich hil don beej mich

Val ik neet mir op mien gezich.

Hil don beejein daen tango danse

Hil don beejein, dan blif ik op de bein.

 

Ik koch mich dansschoon, jao ech kwante hippe

Zo van die zwarte mit witte revaers.

Nae, Casanova ks dao neet aan tippe

Allein mien vutjes die doon weer zo waers.

Die twi gedrage zich hil ngepas

Dus astebleef, hald mich stevig vas!

 

Wrd: Wiel Hermans, Mezik: Wim Roeffen

Geznge: Wiel Vestjens en Joke Theewen

Jaor: 1993  

D'n tik tak

 

Refrein:

Maar, maar, maar, bedoot dich toch,

Daen tiktak is neet wizer.

Maar, maar, maar, bedoot dich toch.

Daen tiktak is getik.

Det zien toch z'n akelikke dinger.

As weej gaon dan hebbe ze eure slinger.

Maar, maar , maar, bedoot dich toch.

Daen tiktak is getik.

 

Zien weej met vastelaovend op de klater.

Hilt det van mich de klok maar in de gater.

En heb ik net ein klepke veur mich staon.

Dan zaet `t: Kik de klok, weej mtte gaon.

Maar ik zeg..... maar ik zeg.....

Jao dan waer ik efkes vrech.... ao!

 

"t Kiek maar alzelaeve wie de klok steit.

Die klok is alles waat beej s de klok sleit.

De zit in um gebaere, zogezag.

Zien Pap haet nog "`t klkske" rndgebrach.

Maar ik zeg..... maar ik zeg....

Jao dan waer ik efkes vrech.... ao!


Jaor: 1968

Doedel-die-dalia

 

Refrein:

Dae det dao deej, waat deej dao dao?

En doe dae det deej, deej dt det nao.

En wie die det deeje, dao dach ik: Km,

Van je doedel-diediedel-diedm.

Van je doedel-die-deja, van je doedel-die-dalia.

Ik dach: ik dink det ik det doon mit mien Amalia;

Van je doedel-die-deja, van je doedel-die-dei,

Ik dach: ik dink as ik det doon, dan doedelt det mei.

 

D'r zoot ens irlik waor, eine jng van achttin jaor.

Mit ein maedje op zien kneen, en det heb ik jao zelf gezeen.

Dae oot, zo leek `t mich van det maedje zien gezich;

Ik wis neet waat ik zoog, en ik det aan eemus vroog:

 

Dae jng dae zoot nw net mit det maedje aan `t buffet.

Zeej krege waat in ein glaas, en ik wis neet waat det waas.

Doe klnk dao: kloek, kloek, kloek, die hadde det ingesloek.

Ik ks dao maar neet beej en reep: `Zek, huur ens heej":

 

Dit is tot mien verdeet `t letste van dit leed.

Nw pak ch nder d'n erm, det is leuk en lekker werm.

En wae det neet versteit, dae kiek maar wie det geit.

Ein kinse d'r neet beej, dan zing maar net wie weej:

 

Jaor: 1974

Don beejein

 

Ze hnge weer bote beej eeder kefee

Ik dach biste gek, de prebeers 't ens heej

Irs euver den drpel en det ging al bes

Mien veut ware binne en toen kwaam de res

En eine reep: "Kom heej, de kins d'r nog waal beej"

 

Refrein:

Dao gaon we dan, dao staon we dan

Dao zitte we of dao hange we dan

Zo same nderein, zo lekker don beejein

Dao gaon we dan, dao staon we dan

Weej blive heej lekker zo lang 't maar kan

Heej vind ik 't kwant, heej vind ik 't fijn

Zoe lekker don beejein.

 

Jaor: 1978  

Dolle Mina

 

Refrein:

Trees is Dolle Mina.

Olleke, bolleke, dolle Mina.

Minse, minse blif um ot de waeg.

`t Haet met mich de gt al aangevaeg.

Trees is Dolle Mina.

Olleke, bolleke, dolle Mina.

Het blus d'n bas en ik `t trtje.

Het is de friet en ik `t ttje.

 

Al veur det ik `t weit, is Trees `t um gepleit.

De btteram in de tes en de jnge nao de kres.

Want Trees mt nao de dimmestraassie.

Veur de "mansipaassie"

 

Wae poets mich noow de schoon, wae mt de was noow doon.

Wae stop mich noow de zk en wae krats mich op de rk.

Det is beej s ein knsternaassie.

Met die "mansipaassie.

 

Mien leeve kleine heks, haet maling aan de sex.

D'n ojevaar, ao-jee, lp beej s in de wee-wee.

Noow zit ik znder rikkrejaassie.

Door die "mansipaassie.

 

Teks: Ad Pollux

Mezik: Frans Wetjens.

Jaor 1971.  

Door diek en dun

 

Refrein:

Weej gaon door diek en dun,

Det doon weej noow al jaore.

Want waat d'r auk gebeurt,

Weej zien s noeits verlaore.

De waereld dreijt maar door,

Maar weej, weej blive beejein,

En zing s leed,

Van gelk en verdreet,

En gaon wie einen trein.

Door diek en door dun,

Dao geit 't toch um,

Det mak 't laeve fijn.

 

Och minse weej hebbe s nudig,

In 't laeve van tid tot tid.

Al wurt d'r auk waal ens gestraeveld,

Weej wille s toch neet kwit.

Weej zette de bleumkes dk bote,

En zinge: "Wao gaon we haer?"

Kefeekes wao stumming d'r in zit,

Die zien s noeits te vaer.

Gaon weej dan s vrindschap beklinke

In s Venlose stamkefee

Mak Bachus 't ein eurke later

Det hurt d'r beej s zo beej.

 

Wrd: G Deenen

Mezik: G Deenen

Geznge: Hay Cromvoets en G Deenen

Jaor 1992

 

 

 

 

Die melodie
Dien aevebeeld
D'n alde geis
D'n baom
D'n bolhood
D'n daag van morge
D'n disco dans
D'n echte Venlonaer
D'n hertendeef (Adle)
D'n hlle wlle
D'n hood
D'n hoonderstal
D'n ober
D'n onbekinde
D'n tango van de waerse veut
D'n tik tak
Doedel-die-dalia
Don beejein
Dolle Mina
Door diek en dun